« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
\ )
<br> rku <.>
<br> Přechodná úprava provozu MK ul.Dr.E.Beneše a Komenském).r Šumpe
<br>.CKA 0-14
<br> ERK
<br> MÉSTSKY UŘAE
<br> v
<br> DATUMWW “
<br> Pl'lrušlf;
<br> ZNA
<br> ŠUMP "IDROR DOPRAV
<br> STANOVENÚ- W.?ÍĚ.<.>.%gl?/íozď
<br> „F:
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: X X.X XXXXX ĚBQDA
<br> Přechodná úprava provozu Mlý ul.Dr.E.Beneše & Komenského
<br> \: Sumperku
<br> Adresa pruvnzovny: Pavelkova 2 Olomouc 772 D0
g3371099 001
1|3 Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1905609309/0800 IČ: 00303461 www.sumperk.cz posta@sumperk.cz ID datové schránky: 8bqb4gk Městský úřad Šumperk nám.Míru 1,787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Váš dopis čj.: Ze dne: 00.00.0000 00:00:00 Naše čj.: MUSP 2829/2021 Naše sp.zn.: 117737/2020 DOP/MIHL Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz Datum: 7.1.2020 *MUSPX028Q90Z* V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Výrok: Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 21.12.2020 žádost od PSN & DS a.s <.>,IČO: 04377036,Hlinky 505/118,Pisárky,603 00 Brno,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v místě křižovatky ul.Komenského.ul.Dr.E.Beneše a Masarykovo nám.v Šumperku,z důvodu zajištění BESIP při navrácení dopravní situace do původního stavu před přechodnou úpravou,v termínu do 30.4.2021.Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a souhlasném stanovisku ze dne 5.1.2021 č.j.KRPM-137031-1/ČJ-2020-140906,v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích místo úpravy: místn...

Načteno

edesky.cz/d/4401940

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz