« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Posuzování vlivů na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o oznámení koncepce PDP Moravy a přítoků Váhu 2021 2027
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 4.ledna 2021
Č.j.: MZP/2020/710/5126
Vyřizuje: Ing.Dlouhá
Tel.: 267 122 314
E-mail: Klara.Dlouha@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zasíláme informaci o oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
2021 – 2027“ (dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném podle přílohy č.7 k zákonu
a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10c
zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může
Ministerstvu životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence,zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje <.>
Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte elektronicky
na e- mailovou adresu: Klara.Dlouha@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celk...

Načteno

edesky.cz/d/4401935


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz