« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Nařízení č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých lez místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých lez místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
1|2
<br>
NAŘÍZENÍ Č.12/2020 <,>
<br> KTERÝM SE VYMEZUJÍ OBLASTI MĚSTA ŠUMPERKA,VE KTERÝCH LZE MÍSTNÍ
KOMUNIKACE NEBO JEJICH URČENÉ ÚSEKY UŽÍT ZA CENU SJEDNANOU V SOULADU
<br> S CENOVÝMI PŘEDPISY
<br> Rada města Šumperka se na své schůzi dne 17.12.2020 usnesením č.2563/20 usnesla vydat v souladu
s ustanoveními § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zařízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích),toto nařízení:
<br>
Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy na území města Šumperka (dále jen město) vymezují
oblasti města,ve kterých lze v souladu s ustanovením § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona o pozemních
komunikacích,místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:
a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24
<br> hodin <,>
b) k stání silničního motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg <.>
<br>
Čl.2
Vymezení základních pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení mají níže uvedené pojmy tento význam:
a) parkování je užití části pozemní komunikace ke stání vozidla1.Stání vozidla je uvedení vozidla do klidu
<br> nad dobu dovolenou pro zastavení;
b) místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace,která slouží převážně místní dopravě
<br> na území obce2;
c) parkovací lístek je dokladem o zaplacení sjednané ceny za parkování na časově omezenou dobu <,>
<br> maximálně 24 hodin.Parkovací lístek je možno zakoupit v parkovacím automatu,prostřednictvím SMS
nebo mobilní aplikace,dle návodu k jejich použití;
<br> d) parkovací karta je karta vystavená na určité časové období.Tato karta umožňuje parkování vozidla
konkrétní registrační značky na vymezených místních komunikací nebo jejich určených úsecích,které
jsou na kartě uvedeny.K...

Načteno

edesky.cz/d/4401933

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz