« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 540/2021
<br> Naše sp.zn.: 94605/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 4.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028NJVT*
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
<br> DO KATEGORIE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor dopravy,věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40
<br> odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,obdržel dne 14.9.2020 žádost,kterou podalo
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> o zařazení účelových komunikací ul.Za Hniličkou (v úseku od křižovatky se silnicí III/36914 o
<br> celkové délce 150 m.),ul.V Polích (v úseku od křižovatky s ul.Za Hniličkou o celkové délce
<br> 168,55 m.) a ul.K Rybníčku (v úseku od křižovatky s ul.V Polích o celkové délce 62,03 m.)
<br> v Šumperku do sítě místních komunikací města Šumperk,podle § 3 odst.1 zákona o pozemních
<br> komunikacích <.>
<br> Dnem podání bylo,v souladu s § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),zahájeno správní řízení <.>
<br> Silniční správní úřad,oznamuje podle § 47 odst.1 správního řádu zahájení správního řízení
<br> a žádá účastníky správního řízení,kteří podle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu se mohou
<br> vyjádřit k podkladům r...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz