« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě Šumperk - Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost o vyvěšení na ÚD
C.<.>.<.>.<.> G.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> I.<.>.U.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MiNlSTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ||ll|l|||l||||l
<br> C l? >< o :; D NNNNN
<br> MVCRXOBDNYSM prvotni identifikátor Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly a je vykonatelné dne %772302'0 náměstí Hrdinů 1634/3 v %37/7 dne líh—kw 140 21 Praha 4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.> // že k; _.Ě „ ?edpis „.<.>.<.> M.“
<br> C.j.lVlV-180405-4/ODK—2020 m.<.> -
<br> Praha 10,prosince 2020
<br> Město Šumperk lD datové schránky: 8bqb4gk
<br> Město Zábřeh lD datové schránky: hk9bq2f
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly,v souladu s ust.% 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dálejen „Správní řád“) ve spojení s ust.š 66a odst,1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> souhlasí
<br> s dohodou obsaženou vdodatku č.13 k veřejnoprávní smlouvě,schváleném Zastupitelstvem města Šumperk dne 10.září 2020 a Zastupitelstvem města Zábřeh dne 23.září 2020,k němuž obě strany připojily podpisy svých statutárních zástupců dne 11.listopadu 2020,kterýmžto účastníci řízení,město Šumperk,se sídlem nám.Míru 1,Šumperk,PSČ 787 01 a město Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 6,Zábřeh,PSČ 789 01,mění obsah veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 1.listopadu 2007 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 7,prosince 2007),ve znění dodatku č.1 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 12.prosince 2008),a dále dodatku č.2 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 12.prosince 2009),dodatku č.3 (právni moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 11.prosince 2010),dodatku č.4 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne
<br> 10.prosince 2011),dodatku č.5 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 15.prosince 2012),dodatku č.6 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 14.prosince 2013),dodatku č.7 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne 13.prosinc...

Načteno

edesky.cz/d/4401928


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz