« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br> Č.j.: JMK 128/2021 Sp.zn.: S - JMK 128/2021 Brno 05.01.2021
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
hejtmana Jihomoravského kraje
<br> o nařízení pracovní povinnosti
<br> Za použití zmocnění dle ust.§ 14 odst.6 a podle ust.§ 14 odst.4 písm.a) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“),a
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ČR ze dne 30.09.2020 č.957 pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS
CoV-2) na území České republiky
<br> nařizuji pracovní povinnost
<br> žákům a studentům posledních ročníků denní formy studia oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo
střední zdravotnické škole nacházejícím se na území Jihomoravského kraje a připravujícím se na nelékařské
zdravotnické povolání podle zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),ve znění pozdějších
předpisů,a to k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb,počínaje dnem
06.01.2021 do odvolání,nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu,a
<br> ukládám
<br> všem
<br> - poskytovatelům zdravotnické záchranné služby <,>
- poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče
<br> se sídlem na území Jihomoravského kraje v případě nezbytné potřeby využívat pracovní povinnost žáků a
studentů,kterým byla pracovní povinnost nařízena <.>
<br> Subjekty,které pracovní povinnost žáků a studentů využijí,jsou nejprve povinny k rukám hejtmana
Jihomoravského kraje doručit odůvodněný ...

Načteno

edesky.cz/d/4391792

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz