« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Městský úřad Boskovice Odbor dopravy náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br> Datovou schránkou,Sp.zn.: SMBO 24601/2020 DDP doporučeně na dodejku Č 13: DMBO 24503Í2520/DOP Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Fax: XXX XXX XXX E-mail: jaroslav.koudelka©boskovice.cz Datum: 07.12.2020
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍSPOLEČNÉHO územního A STAVEBNÍHO Řízení
<br> Společnost PREFA BRNO a.s <.>,IČO: 46901078,Kulkova 10,615 00 Brno (dále jen „stavebník"),kterého na základě doložené plné moci zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXX,CSc <.>,Hradisko XXX,XXX XX Bílovice nad Svitavou (dále jen „žadatelka“j podala dne 27.10.2020 u Městského úřadu Boskovice,Odboru dopravy (dálejen „Městský úřad Boskovice") žádostovydáníspolečného územního rozhodnutí
<br> a stavebního povolení (dále jen „společně povolení") podle ust.& 94j zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánováníastavebním řádu,ve znění pozdějších změn (dálejen„stavebnízákon“) na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „Technická a dopravní infrastruktura ul.Nová,Kunštát“,Stavební objekt 50 101 komunikace (dále jen „stavba"),umístěné na pozemku parc.č.951,1034/2
<br> v k.ú.Kunštát na Moravě <.>
<br> V souladu s ust.& 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),bylo předmětné společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení"j zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Boskovice dne 27.10.2020 <.>
<br> Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby technické a dopravní infrastruktury — pozemních komunikací vozidlových a pěších.Jedná se o stavbu trvalou,jejímž účelem je zajištění přístupu a příjezdu k připravované zástavbě rodinných a bytových domů v Kunštátě <.>
<br> S ohledem na charakter zástavby je navržena zklidněna komunikace v režimu „Zóna 30".Pěší provoz je veden po nových chodnících.Od návrhu pěších komunikací bylo částečně upuštěno v severní části území zpřístupňující 10 novostaveb rodinných domů zdůvodu nizke výhl...

Načteno

edesky.cz/d/4374764

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz