« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2021
M ě s t o K u n š t á t
nám.Krále Jiřího 1 0 6
679 72 K U N Š T Á T
<br> Telefon číslo: 515 534 300
E-mail : mu@kunstat-mesto.cz
IČO: 00280470
Č.j.: MKU 1723/2020/niz
Vyřizuje : Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br>
V ě c : Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2021
<br>
Město Kunštát jako provozovatel části vodohospodářské infrastruktury z majetku Města
Kunštát a Obce Zbraslavec stanovuje jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody a odvádění
odpadních vod pro kalendářní rok 2021 následovně:
<br> 1.1.2021 – 31.12.2021
<br> XXXX XXX DPH DPH XX % cena vč.DPH
<br> vodné 36,20 Kč 5,31 Kč 39,82 Kč
<br> stočné 55,80 Kč 5,58 Kč 61,38 Kč
<br> cena celková 92,00 Kč 10,89 Kč 101,20 Kč
<br>
<br>
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou podle pravidel Cenového věstníku
<br> Ministerstva financí ČR a je stanovena výpočtem podle plánovaných položek výpočtu pro vodné a
stočné podle cenových přepisů <.>
<br>
Cena je platná pro domácnosti a ostatní spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění
splaškových odpadních vod,u firem,živnostníků a právnických osob je stejná sazba stočného
účtována i za odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kunštátě 30.11.2020 MVDr.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> starosta města

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz