« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr uzavřít dohodu o narovnání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr uzavřít dohodu o narovnání
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením % 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> záměr uzavřít dohodu () narovnání s Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova,IČ 00406881,se sídlem Odbojářů 324,664 61 Rajhrad,jejímž předmětem je uznání výlučného vlastnictví Kongregace sester
<br> Těšitelek Božského srdce Ježíšova k pozemku parc.č.1793/3,zahrada,o výměře 903 m2,zapsanému na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Kunštát na Moravě,obec Kunštát <.>
<br> Bližší informace poskytne tajemník MěÚ.„J,/“'"" Já?-\\ <,>
<br> V Kunštátě dne 13.11.2020
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXX ““C“-id?! -' ' starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2020
<br> Sňato:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz