« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení
1|7
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 120493/2020
<br> Naše sp.zn.: 39434/2020 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 25.11.2020
<br>
<br>
<br> *MUSPX0285V6G*
<br>
<br> Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> TERRA – Pozemkové úpravy,s.r.o <.>
<br> Nemocniční 53
<br> 787 01 ŠUMPERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,věcně a místně příslušný speciální stavební úřad
<br> podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst.1 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební
<br> povolení,kterou dne 6.4.2020 podal
<br>
<br> Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.TERRA – Pozemkové
<br> úpravy,s.r.o <.>,Nemocniční 53,787 01 Šumperk (IČO 63320819)
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,v platném znění <,>
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
<br> „PD – rekonstrukce ul.Sadová“
<br>
SO 101 - Místní komunikace Větev „A“
<br> SO 102 - Místní komunikace Větev...

Načteno

edesky.cz/d/4302364

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz