« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška, opatrovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, opatrovník
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
MUSP 120019/2020
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.114034/2019 SVV-SP
<br>
<br>
<br>
<br> Šumperk 24.11.2020
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXXXXXXX,vedoucí oddělení správního odboru správního
<br> a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 24.11.2020 pod spisovou značkou 114034/2020 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 119995/2020,adresovaná:
<br>
<br> panu Vojtěchu Jonášovi,nar.dne 23.6.1996,trvale hlášené v Šumperku,Zábřežská 4 A <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br>
2020-11-24T10:09:50+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4300269

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz