« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kunštát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kunštát
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením 5 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění
<br> záměr na prodej
<br> části pozemku parc.č.496/3,ostatní plocha,o výměře cca 58 m2,v k.ú.Kunštát na Moravě <.>
<br> Bližší informace poskytne tajemník MěÚ <.>
<br> V Kunštátě dne 23.11.2020
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.XXXX
<br> Sňato:
<br> e (5' “rtn.“ing \ařh: smdch :uxka maru: the :—1 :feuět.a.<.> :px then 5.51: E&íHe.<.>.učwj ==a ZEDIACE
<br> eStavehmodhnr D1iciáim' sm.gn;
<br> Soubor Úpravy Zobrazit Gblnbenepuluiky Nástroj: Nápnvědl
<br> “&Heť'Faram 11.<.> <.>
<br>.<.> &' lerQPar am euni: VIM-Mihule.Mřn- -—'iarush5<e ' 6 Hledat».D ' ' <.>
<br>.* ŽidasžovyužmúdljůzR.<.>._;Puúlemshee-tustice- „ &Pmnímnclmleinom Eimmatm'pmwnm.<.> EZámdurManfikám ©MMMůPrlhp-ror.<.>.LhúmacypmmkzozuHm.<.>.Ésmiatnýxommgmm.<.>.» 5) v 53 v _'1 na.<.> Stránh' ubezpečení' Nastroje— Ov "
<br> - llhvud MJ Hm
<br> Pevne
<br> “J_—.% " Wším-f \/ m_ Katasm'nhímapa ondnfnm “atamanem lupa Mf kata-.mn.mmom N 4.— f:.„
<br> 495/19
<br> I.llilllllllllllok-
<br> 413/45
<br> 0_ 496/6
<br>.|1m
<br> 4 5 910
<br> 0 2
<br> ÉÉÉQĚW Éíi mewww MMMWnimmm-nnmwmmlw
<br> Wim—mimina Waimwmimmu M( minimum mw—ůammmmmm—dlm
<br> *t'ů
<br> 5 3.<.> | 2021: ??

Načteno

edesky.cz/d/4289565


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz