« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků s obcí Olšany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků s obcí Olšany
\\\l\\ll\\\ll\l\ll\\ GH M Míru č.1
<br> „,<,> Došlo dne:VEREJNOPRAVNI SMLOUVA I8ˇ11-2020
V vv
<br> I
V
<br> tn k
i d
<br> o i o v Í
O pľel'lOSU Dl'lS USDOS l Dl'Oj6 ľlavanl Dl'€SÍ 2 Q
<br> Na základě usnesení Rady města Šumperka
č.2321/20 ze dne 24.09.2020 a usnesení
<br> Zastupitelstva obce Olšany č.19/1/1/2020 ze dne
24.8.2020,uzavírají níže uvedené smluvní
<br> strany dle ustanovení § 105 Zákona č.250/2016
Sb <.>,O odpovědnosti za přestupky a řízení o
<br> nich,ve znění pozdějších předpisů,dle §
63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích,ve Znění
<br> pozdějších předpisů,a dle § 159 a následujících
zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve Znění
<br> pozdějších předpisů tuto veřejnoprávnísmlouvu:
<br> Článek l <.>
Smluvní strany
<br> 1.Město Šumperk
zastoupené starostou města Mgr.Tomášem Spurným
<br> se sídlem: nám.Míru 364/1 <,>
787 O1 Sumperk
<br> lCO: 00303461
jako obec S rozšířenou působností
<br> a
<br> 2,Obec Olšany
zastoupená starostou obce lng.Alešem Janderkou
<br> se sídlem: Olšany 75,789
62 Olšany
<br> lCO: 00303097 ˇ
příslušná do správního obvodu obce
<br> S rozšířenou působnostíSumperk
<br> Článek ii <.>
Předmět smlouvy
<br> Orgány města Šumperka budou namísto orgánů
obce Olšany vykonávat přenesenou působnost
<br> svěřenou z\/láštními právními předpisy orgánům
obce ve správním obvodu obce Olšany v rozsahu
<br> vymezeném touto smlouvou.Na základě
této smlouvy budou orgány města Sumperka věcně
<br> a
<br> místně příslušnými správními orgány v řízení
ve správním obvodu obce Olšany <.>
<br> článek iii <.>
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Obec Olšany přenáší touto smlouvou na město Šumperk
v souladu s ustanovením § 105 Zákona
<br> č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky
a řízení O nich,_ veškerou příslušnost
<br> k
<br> projednávání přestupků ve správním
obvodu obce Olšany a město Sumperk tuto příslušnost
<br> přijímá.Orgány města Sumperka tak budou
v souladu s ustanovením § 105 Zákona č.250/2016
<br> Sb <.>,o odpovědnosti za přestup...

Načteno

edesky.cz/d/4284020

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz