« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení - regenerace sídliště Prievidzská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení územního řízení regenerace sídliště Prievidzská
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 116579/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 35968/2019 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX0280Q2S*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 330 <,>
<br> 583 388 381 <,>
<br>
<br> 13.11.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Město Šumperk,zastoupené odborem strategického rozvoje,ÚP a investic MěÚ Šumperk,IČO
<br> 00303461,Jesenická 621/31,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podalo dne 05.04.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> komunikace,parkovacích stání,chodníků,opěrné zdi,schodiště,dešťové kanalizace
<br> a retenční nádrže,zpevněné plochy,podzemních kontejnerů na odpady veřejného
<br> osvětlení a zpevněné plochy pro umístění herních prvků <,>
<br> přeložka sdělovacích kabelů (CETIN,UPC a AQUA)
pod názvem stavby:
<br> "Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7.etapa"
<br>
<br>
na pozemcích parc.č.498/5,498/11,498/18,498/19,498/20,498/21,498/22,498/23 <,>
<br> 498/24,498/25,498/26,498/27,498/28,498/29,498/30,513/1,513/13,513/14 <,>
<br> 513/15,513/97,2061/1,2336/1,2995 v katastrálním území Šumperk,parc.č.108/3,108/4 <,>
<br> 108/99,645/21 v katastrálním území Dolní Temenice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
<br> řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Stavba řeší rekonstrukcí místní komunikace a chodníku mezi sídlištěm Prievidzská,blízkou
<br> mateřskou školkou a okolními chodníky.Navržená komunikace je napojená na stávající
<br> komunikaci ul.Bludovská.Chodník pak propojí chodníky u ulici Bludovská s chodníky na ulici
<br> Prievidzská.Dešťová kanalizace bude napojená na hlavní řad dešťové stoky vedoucí v ulici
<br> Bludovská.Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení,řešení likvidace dešťových vod i umístění
<br> podzem...

Načteno

edesky.cz/d/4284019

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz