« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením % 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> gáměr uzavřít smlouvu 0 bezúplatném převodu
<br> s Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova,IČ 00406881,se sídlem Odbojářů 324,664 61 Rajhrad,jejímž předmětem jsou pozemky p.č.281/1 — ostatní plocha,ostatni komunikace a p.č.282/1 „ ostatní plocha,ostatní komunikace,zapsané na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Sychotín,obec Kunštát,u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Boskovice <.>
<br> Bližší informace poskytne tajemník MěÚ <.>
<br> V Kunštátě dne 19.1 1.2020
<br> starosta
<br> Vyvěšeno: 19.11.2020
<br> Sňato:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz