« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis ze zasedání ZM dne 12.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZM dne 12.11.2020
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
Z osmnáctého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 12.11.2020,od 17:00 hodin <.>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 17.06 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 05.11.2020 do 12.09.2020.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva (omluveni byli Ing.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXXX <,>
paní XXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,MUDr.Jana Bočková),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu MUDr.Miriam Mokrošovou a pana
XXXXXXXXX XXXXX.K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
osmnáctého zasedání zastupitelstva města MUDr.Miriam Mokrošovou a pana
XXXXXXXXX XXXXX <.>
Výsledek hlasování č.X:
Pro: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXX,MUDr.Mokrošová
Miriam,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX,MVDr <.>
XXXXXX XXXXXX
Proti:X
Zdrželi se: X <.>
<br> Usnesení č.18/01/2020:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
osmnáctého zasedání zastupitelstva města MUDr.Miriam Mokrošovou a pa...

Načteno

edesky.cz/d/4279006

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz