« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejné projednávání návrhu změny č.3 ÚP Rapotín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné projednávání návrhu změny č 3 ÚP Rapotín
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 116118/2020
<br> Naše sp.zn.: 132479/2019
<br>
Vyřizuje: Zdeňka Riedlová,Ing <.>
<br> Tel.: (+420) 583 388 398
<br> E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
<br> Datum: 11.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02805RE*
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 územního plánu Rapotín včetně
<br> vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (k.ú.Rapotín)
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor strategického rozvoje,územního plánování a investic (dále jen
<br> „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle §6 odst.1,písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a
<br> na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Rapotín o pořízení změny územního plánu zkráceným
<br> postupem v souladu s § 55a stavebního zákona,pořizovatel zajistil zpracování návrhu Změny
<br> č.3 územního plánu Rapotín a
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vystavení návrhu Změny č.3 územního plánu Rapotín,podle § 55b odst.2,s použitím § 52 odst <.>
<br> 1 a odst.2 stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny č.3 územního plánu Rapotín bude k veřejnému nahlédnutí vystaven,na Městském
<br> úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje,územního plánování a investic,Jesenická 31 <,>
<br> Šumperk,dveře č.308,jeho internetových stránkách www.sumperk.cz/mapový
<br> portál/územní plány obcí/projednávané a na Obecním úřadě v Rapotíně <.>
<br>
Současně uvědomujeme,že veřej...

Načteno

edesky.cz/d/4272388

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz