« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízeni, Dolní Temenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZR priloha C1 sit vykres sirsich vztahu
Novodvorská 1010/14.142 01 Praha 4 cum procovíš+ě= Pohraniční 52/23.703 00 Ds+rovo—Ví+Kovice
<br> Projek+an+= Ing.XXXXXXXX XXXXXX Tel.:XXX XXX XXX STAVBA:
<br> INSCZ_XXXXX__Šumperk_etapa č.5 Situačnívýkres Širších vztahů _
<br> unc.<.> Inves+or= T—Mobí Ie Czech Republic o.s <.>
Zahájení územního řízeni,Dolní Temenice
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 114936/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 122644/2019 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027YKN8*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 06.11.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> T-Mobile Czech Republic a.s <.>,IČO 64949681,Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 414 <,>
<br> který zastupuje Vegacom a.s <.>,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Novodvorská XXXX/XX,XXX
<br> 00 Praha 411
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 27.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> komunikační vedení sítí elektronických komunikací
název stavby:
<br> "INSCZ_77002_Šumperk_etapa č.5"
<br>
na pozemcích st.p.80,parc.č.29,35/1,35/2,61/1,61/2,61/4,61/6,61/7,61/8,61/9 <,>
<br> 61/10,61/11,61/15,61/16,61/17,61/18,61/22,61/23,61/24,61/25,61/26,68/1 <,>
<br> 86/2,104/4,108/2,108/35,204/1,209/2,212/9,248/50,257/1,257/4,274/1,274/2 <,>
<br> 274/4,274/5,274/6,274/10,274/12,274/26,274/30,285/1,285/2,285/3,285/7 <,>
<br> 285/8,709/2,727/7,727/12,749/2,749/4,749/5,752/9,752/35,779/3,867/1,871/2 <,>
<br> 871/4,871/6,871/9,900,919/3,919/7,920/3,920/18,921/1,924/1,927/1,927/2 <,>
<br> 937/1,960,752/34 v katastrálním území Dolní Temenice.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> územní řízení <.>
<br>
<br> Na toto řízení se vztahuje zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
<br> energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Pokládka nových,trvalých optických sítí společnosti T-Mobile Czech Republic a.s <.>,tvořenými
optickými kabely celkové délky 6,3 km,zataženými v PE trubkách a trubičkách,výstavba
<br> spojovacích uzlů osazených typizovanými nadzemními rozvaděči pro přepojování a sp...

Načteno

edesky.cz/d/4269959

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz