« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2431 a 2432 pronájem části p p č 1992 9 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
Rada města ze dne 05.11.2020
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2431 /20
<br>
Předmět: část pozemku parcela číslo 1992/9 o výměře 37 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: individuální využití
<br> Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2432/20
<br>
Předmět: část pozemku parcela číslo 1992/9 o výměře 39 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: individuální využití
<br> Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční <.>
<br>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 09.11.2020 do 24.11.2020
<br>
2020-11-09T08:20:55+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4266866


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz