« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2408 prodej st p č 1586 včetně stavby a st p č 873 včetně stavby v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
Rada města ze dne 05.11.2020
<br> Číslo usnesení: 2408/20
<br>
Předmět: pozemek stavební parcela číslo 1586 o výměře 671 m2,zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br> jehož součástí je stavba bez čísla popisného/čísla evidenčního – stavba občanského vybavení
<br> (lůžkový pavilon E neurologie) a pozemek stavební parcela číslo 873 o výměře 502 m2,zastavěná
<br> plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez čísla popisného/čísla evidenčního – stavba
<br> občanského vybavení (pavilon 12 garáže a dílna),včetně všech součástí a příslušenství,vše
<br> v katastrálním území Šumperk,(dále také jako nemovité věci) za níže uvedených podmínek <.>
<br> Pro budovu lůžkový pavilon E byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy,budova patří
<br> do energetické třídy G,měrná roční spotřeba energie je 568,4 MWh/rok <.>
<br> Pro budovu garáže a dílna byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy,budova patří do
<br> energetické třídy E,měrná roční spotřeba energie je 162,2 MWh/rok <.>
<br> Nemovité věci jsou užívány na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy do 31.12.2035 <.>
<br> ▪ Účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti
▪ Kupní cena: minimálně ve výši dle znaleckého posudku
<br> pozemek stavební parcela číslo 1586 o výměře 671 m2,zastavěná plocha a
<br> nádvoří,jehož součástí je stavba bez čísla popisného/čísla evidenčního – stavba
<br> občanského vybavení (lůžkový pavilon E neurologie) 6.700.000,- Kč + DPH
<br> v zákonem stanovené výši
<br> pozemek stavební parcela číslo 873 o výměře 502 m2,zastavěná plocha a
<br> nádvoří,jehož součástí je stavba bez čísla popisného/čísla evidenčního – stavba
<br> občanského vybavení (pavilon 12 garáže a dílna) 900.000,- Kč
<br> ▪ Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před
podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.Kupující uhradí správní poplatek
<br> za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ Město Šumperk si vyhrazuje pr...

Načteno

edesky.cz/d/4266865


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz