« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Místní úprava provozu, BESIP, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
Stránka č.1 z 2
<br> —' —.l
<br> 25.8.2020
<br> https://mapy.cz/zak1adni?x=1 6.9545709&y=49.9753 961&z=19&pano=1&pid=48406834&yaw=0.399&fov=1.207&pítch=0.073
<br> Temenická 2582/17 (Adresa) - Mapy.cz
<br> ; (* gf (.__." _,„,<.> ___—' 32? „29%2 (Jom-rý v mm mĚeg-w iq? é'&r&?2?řr v ac gayem
<br> “27% _
<br> "; fn (jE/“0500 ggďwňlu/ ?FiUŽ/tZWLJ K:; (g: <,>
<br> https://mapy.cz/zak1adni?x=l6.9616200&y=49.9644487&z=19&box=1&source=addr&id=10406448
<br> QH
<br> /
<br> \!
<br> „J Je? Palm/U
<br> Stránka č.1 z 2'
<br> 24.8.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=16.9881256&y=49.965 8703&z=20&pan0=1&base=ophot0&pid=61813319&yaw=0.018&fov=1.257&pitch=0.314 24.8.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br>.<.> „gnm' „
<br> ladni'?x=16.9912976&y=49.965“ 476&.z=19&pano=1&pid=61814717&yaw=2.856&fov=1.571&pitch=0.157 24.8.2020
<br> httpssz mapy.cz/zak
<br> Stránka č.1 z 2
<br> 53,2? + 53 (Pam vcmam „i.law V &Pťfřčírščéu)
<br> fi;-,& _',__ WZ + " 3 í/fcšlXŠU—Q/ + 525 (32 (209.54- UNfÉřÉ/cm MA „.:—AMD.?
<br> httpsz/hnapy.cz/zakladni?x=16.9798859&y=49.9556214&z=19&pan0=l&pid=61810946&ya\F0.085&f0v=1.571&pitch=0.081 28.8.2020
<br> Ma.cz py Stránka č.1 z 2
<br> gr.-w MEN f;- i'řefí.<.>.44.?fe_?cr(_w „ <.>,<,>
<br> <.>,I u _ \ 51 i; !
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> ULL PDO “('ŽMČNÚU (V „58472— 027250430? & 01— 5,00ou V \íUFzřc
<br> https://mapy.cz/zakladní?x=16.9588434&y=49.9718760&z=17&pano=1&píd=36000494&yaw=5.775&f0v=1.257&pitch=0.159 24 8 2020
<br> Mapy.cz
<br> <-'\
<br> 0 Sabina: a.s.<.>
<br> 92: Pá? (2x
<br> Ea (28) („ mrzo ULArmrěJ mhuučff Měl—(CJWFDQÚ ')
<br> 2 bombu Meghan FM:/Mu Utagawa „enom—asn záv-1329061 Jí? area https://mapy.cz/z'ak1adni?x=16.9706192&y=49.9645 5 87&z=19&b0x=1
<br> 69MĚ7/ A „ix/au?
<br> 25.8.2020
Místní úprava provozu, BESIP, Šumperk
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 112975/2020
<br> Naše sp.zn.: 91171/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027WD7J*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 2.9.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 9.9.2020 pod č.j.KRPM-97825-1/ČJ-
<br> 2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo ú...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz