« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu, ul. Temenická, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
částečná uzavírka "sil.III/36916 ul.Temenická v Šumperku <.>
<br> !%; * (i.a --
<br> (iš-A
<br> ' !
<br> ŠUMPERK
<br> =; MNĚ) Na a“ u.=.<.>
<br> “PĚ.4©91ŠQ(;;W
<br> U „35 % (.Ex,-"$.- (__J.n „ *.314.40 wait-': © ;:finřxi %; _.V.:
<br> "" I'- -: „ \ V,(“; ':- f'f.'" -l!tí—;-í'.>&<.=z “Hr-=.: =*“ fv' : Eg :.\- -\ '„
<br> M7 Eh hůl Fiji f= "
<br> H-
<br> T; '2-1š1")í;* !“„hý \\ ŽL ' ?!
<br> \.t.= „.' :'- _ ancnerVclilrLukáš _.fi „W <.>,mmm: : erznzn 1.<.>.I,; ',uzavillga si|.E||í36916 ] r—'.„ +:,I,<.> ! :.<.> ".TememckavSumperku.*,r f LJ,<.> :?,<,>,“o"
<br> slečně uzawríga ml.ll|f36916 ul„ Temenická v Sumperku
Přechodná úprava provozu, ul Temenická, Šumperk
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 109580/2020
<br> Naše sp.zn.: 62977/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 21.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027SG3Y*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 12.10.2020 žádost od
<br>
<br> VK - AQUA OLOMOUC,spol.s r.o <.>,IČO: 25371878,Dolní 81/20,783 13 Štěpánov,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36916 ul Temenická
<br> (v úseku mezi křižovatkami ul.Langrova a ul.Fibichova) v Šumperku,z důvodu úpravy povrchu
<br> (frézování a asfaltování) – akce: „Stavební úprava vodovodu a kanalizace Čajkovského,Šumperk“
<br> v termínu od 26.10.2020 – do 30.10.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 15.10.2020 č.j.KRPM-112289-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ř...

Načteno

edesky.cz/d/4236878

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz