« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Místní úprava provozu, Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
79,8
<br> _ STANOVENG www mao
<br> 80,0
<br> mmm“
<br> (lnu wu
<br> T
<br> LEGENDA PLOCH _ NÁVRH;
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ? o DPI s VOZOVKA KONSTRUKCE 'm',OBNOVA ZMCNÉHD KRYTU s NAWSENÍM
<br> vozovm Konsmuxce m- _ OBNOVA ZIVICNÉHO mnu BEZ MWŠENI
<br> VOZOVKA KONSTRUKCE 'AJIE3' ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE : REKONSTRUKCE VOZOVK
<br> :
<br> _v/
<br> KONTRASTNI ms ŠÍŘE 0.4m (BEZ HMATOVÝCH PRAV)
<br> Chemik.zmmvá DLAŽBA (ŠEDÁ)
<br> CHUDNIK - (:me PRO NEVIDOVÉ (REUÉF)
<br> KONSTRUKCE G - STÁVAJICI cnomux.PŘEDLAZDÉNÍ KONSTRUKCE n - WROVNANI NA SJEZDECH -ASFALTOBETDN KONSTRUKCE & _ WROVNANJ NA SJEZDECH.ÉTÉRK
<br> KONSTRUKCE F - vmowAnl NA SJEZDECH.DLAŽBA
<br> LEGENDA
<br> ULIČNí vpust STÁVAJFCÍ ULLCNI vpust NOVA
<br> SMĚR TOKU
<br> K?,ZMĚNA PODELNEHO SKLONU za: & <.>
<br> TRATIVDD ZMĚNY PŘIČNĚHU SKLGNU VGIOVKT
<br> DOPRAVNI ZNAČEM - NÁVRH
<br> ?Pz DOPRAVNI ZNAČENI _ smv
<br>.— HRANICE STAVBY
<br> NÁHRADNÍ WSADEA
<br> A— U STAVAJICI SYROMY - KACENI
<br> mm MW ZMĚNY ZMĚNY
<br> POPIS/DBSAH zmšuv
<br> PDGFIS
<br> Sllnlne IIIMG llanušuuice - Haná Senlnlxa
<br> nazov atm
<br> 50102 KDMUNIMGE
<br> slovem: aqua
<br> Olomoucký kraj Jeremenkma wa 77911 Oiumnuc
<br> Dni-mann
<br> swarm
<br> silnice Ill-146 mnm Why
<br> Ulonmucký mu
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKA KANCELÁŘ
<br> Bozděchova 1668,500 G2 Hradec Králové tel : 495 219 036,495 212 S47.fax:49522167? e-mail : dik©dik - hk.c4.mm : www.dik-hk.cz
<br> SITUACE KBMIIHIIUICE-ÚSEII II [50102] - Zčásl
<br> www
<br> 1:1000 PDPS
<br> maulu sluhou
<br> ING.M.BURIANEC
<br>,mw M
<br> ING.RHŠER nhvnl mmm quu
<br>.U AGN/18 mm:-tmm
<br> ING.M.BURIANEC
<br> mapové-Iny prvom—sam
<br> M
<br> vadou“ armad-"ml
<br> 0.1.23 06/2018
<br> damn clslu pflhhy
<br> Honzu.<.> | mqžša wan čna—8.2%! za.ani-ŽS c.:-5.<.> ::.<.>.So
<br> wd>20<mzo *ompqammmwag i;;mw>ax>
<br> 3.„a.Smc.<.>.<.>.<.>
<br> U_ŠČŠ
<br> 2335 Ewě Wcšmmw osmou oŠŠŽ
<br> „„ UEm mp_m _ mom
<br> OW \
<br> mou
<br> ll
<br> _.mnhz »)
<br> m 5.2 52 „š
<br> “ Ehl š— 29.<.> <.>
<br> m:.<....
Místní úprava provozu, Staré Město
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 108291/2020
<br> Naše sp.zn.: 85970/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027QQT4*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO: 48035599,Pražská tř.495/58,České Budějovice 3,370 04
<br> České Budějovice,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116 <,>
<br> Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 19.8.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladných stanoviscích ze dne 25.8.2020 pod č.j.KRPM-92213-
<br> 1/ČJ-2020-140906 a č.j.KRPM-92019-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz