« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení návrhu opatření obecné povahy - ul. Šumavská, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ
B
<br>
2
<br> 9
<br> P
<br> 4
<br> B
<br>
<br> 2
<br> 9
<br> E
<br>
<br> 8
<br> d
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br>
<br> 8
<br> e
<br> P
<br> 4
<br> I
Z
<br> 8
<br> a
<br> z
a
<br> n
o
v
o
u
<br> E
8
<br> e
<br> IP
1
<br> 2
<br> A
<br> 1
<br> 2
<br> P
<br> 2
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 6
<br> I
<br> P
<br> 6
<br> I
<br> P
<br> 6
<br> I
<br> P
<br> 6
<br> P
<br> 2
<br> A
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
s
<br>
t
e
<br> x
<br> t
e
<br> m
<br> :
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> I
Z
<br> 8
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
s
<br>
t
e
<br> x
<br> t
e
<br> m
<br> :
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> I
<br> Z
<br> 8
<br> a
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> s
<br>
<br> t
<br> e
<br> x
<br> t
<br> e
<br> m
<br> :
<br>
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> I
<br> Z
<br> 8
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> s
<br>
<br> t
<br> e
<br> x
<br> t
<br> e
<br> m
<br> :
<br>
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br>
<br> (
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br>
<br> (
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br>
<br> (
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br>
(
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> t
<br> e
<br> x
<br> t
<br> :
<br>
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> m
<br>
<br>
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> m
<br> te
x
t: 3
<br>,0
m
<br> 3
<,> 0
<br> m
<br> t
<br> e
<br> x
<br> t
<br> :
<br>
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> m
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> VYPRACOVAL
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEKT
<br> DATUM
<br> INVESTOR
<br> 3xA4
<br> C.1.2.6
<br> 15_09_150_08
<br> 1:500
<br> LEGENDA:
<br> HRANY KATASTRU
<br> 5/2019
<br> SO 130,SO 132
<br> SO 140,SO 142
<br> SO 100
<br>
2020-10-19T12:22:41+0000
Not specified
Oznámení návrhu opatření obecné povahy ul Šumavská, Šumperk
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 108325/2020
<br> Naše sp.zn.: 103598/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027QSNK*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 7.10.2020 od žadatele
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 13.10.2020 vydal kladné stanovisko
<br> pod č.j.KRPM-111435-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace a veřejně přístupná účelová
<br> komunikace ul.Šumavská (u č.4,6,8,10.12.14.16,18 <,>
<br> 20 a 22) v Šumperku – viz situace;
<br>
<br> způsob vyznačení: d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
26. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz