« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis písemných materiálů
Rozpis písemných materiálů pro 19.zasedání ZM dne 29.října 2020
<br>
<br>
Ad 8.Finanční záležitosti
<br>
FaP - doplatek kupní ceny – Dům kultury
FaP - doplatek hypotéčního úvěru
FaP - rozpočtová opatření
SOC - PONTIS Šumperk – dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2020
<br>
<br>
Ad 9.Majetkoprávní záležitosti
<br>
MJP 1 - změna smluvních podmínek převodu pozemků p.č.195/1 a p.č.964 v k.ú.Dolní
Temenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka
<br> MJP 2 - majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Sociální služby pro seniory
Šumperk – výstavba parkoviště“
<br> MJP 3 - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“
MJP 4 - uzavření kupních smluv na převod bytů v domě Prievidzská,Šumperk
MJP 5 - zrušení členství města Šumperka ve vyjmenovaných právnických osobách
MJP 6 - prodej p.p.č.35/10 v k.ú.Dolní Temenice
MJP 7 - prodej p.p.č.589/13,p.p.č.589/12,části p.p.č.589/3,části 589/15 a části
<br> 589/4 v k.ú.Šumperk
MJP 8 - realizace budoucího prodeje pozemků - oplocený prostor k domu
<br> Čsl.armády 31,31A,33 a 33A Šumperk
MJP 9 - prodej části p.p.č.921/1 v k.ú.Dolní Temenice
MJP 10 - prodej části p.p.č.1645/5 v k.ú.Šumperk
MJP 11 - odpis pohledávek
MJP 12 - dohoda o přistoupení k závazku sjednaného kupní smlouvou
<br> č.SML/2020/0326/MJP
<br>
<br>
Ad 10.Různé
<br>
TAJ 2 - dodatek smlouvy s obcemi na TC ORP
TAJ 3 - zrušení usnesení ZM č.184/15 ze dne 2.4.2015
<br> FV – zápis z jednání finančního výboru dne 19.10.2020
KV – zápis z jednání kontrolního výboru dne 1.9.2020

Načteno

edesky.cz/d/4226744

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz