« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu, Žleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
Opravalobnova propustků v km 0,031 a v km 0,840 2.11.2020 715 11.2020
<br> Opravalobnova propustků v km 0,081
<br> mu 50
<br> Schéma Bla
<br> standardni pmmmt mm:.<.> gm! my : obal: nm.<.> Upr-vl mnm-u dop-ivnlml umět-mě
<br> výlhmdsveuntynui nohu znitkl umislěna na numnmmním :lutnnlaném Maduxprwsměmsmme
<br> přiůle umory Mmlmmýw ' |
<br> mm mm Mluvit-slzami mmmjllm
<br> Ilmnže oýl ve výjímecných 3853253900- maněl (víz kap 1.<.>
<br> Zlužílf' dupravnkll znacek.dupmmlcbununlvph'pldó suuůéžnýnh pifkavlclch pruhů.chodníků“ ahl-bn mm: pro cykflsly pas:: mms/feazm
<br> „annuus-um
<br> OpravaIDbnova propustků \: km 0,840
<br> Schéma Bla
<br> standardni pri-nwm mm:.<.> zna-nl vm : ubuu mn.Up:-u Masti mmm amen-ml
<br> ĚMMWY
<br> nebo matka umistens na "unrcmmim lluinzelanám Wuvwwmsmane
<br> pasem mamy jedlinhannřmi ara-vraci “kari
<br> panem mm mmm; minim mmmumm
<br> Ulmus být ve výjimyčnýcn
<br> případech Menší (M kap 61,2)
<br> ?]viífí dopravních mihi: ! mích nflu-n: „:me sauně.-vým pwknvaaícn
<br> ÚPLNÁ UZÁVĚRA ; »: [16.11.2020— 27.11.2020)
<br> Í OBJÍZDNÁTRAQA _
<br> STANOVE mm? MH 2020
<br>.<.>.<.>.<.> uununnn-aun- unuuou
<br> M.40x M20
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> u-u-u-u-n-n.<.> -.<.>.".<.> n <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> mu ' n u! ulm„uumrwmumuwuhgm
<br> rlvumm'mmmm' mm mm ww-nm.mmmmmemmmmmw
<br> Imm-mum-wwnmwwul—nnmumzm
<br> human-umu
<br> optimu-umim Manana mmmazrmmww—mm 10-111th
<br> umu-Imm namesti-mmm mm mm,m hub-w“ * * '
<br> mvímm
<br> M „.<.> <.>,—„M
<br> iMi-úl!
<br> dva“
<br> A&mmmmmgm
<br> "“ M“ sum Hbf! mu v WWAWSUWWWVMYWKMMÉSEM mvmwslmuúvi
<br> _.QWWWAMwúW mewumnmvvmmsmmwmm mmm Mu.rumu
<br> WG [mimi] WIS "ml INEVMÁSZKJM?
<br> mama" Émwwm RS.<.>.<.> Ě
<br> STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE l||.'31242 ŽLEB 3 Tím nému HN!
<br> nor-wu; man—max: mmm 01
Přechodná úprava provozu, Žleb
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 107951/2020
<br> Naše sp.zn.: 103344/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027QB68*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 7.10.2020 žádost od
<br>
<br> Značky Morava,a.s <.>,IČO: 25865871,Čsl.armády 1112/27a,Pod Cvilínem,794 01 Krnov <,>
<br> kterou zastupuje RSE Project s.r.o <.>,IČO: 29398266,Ruská 83/24,Vítkovice,703 00 Ostrava
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/312 (v místě křižovatky
<br> se silnicí III/31242),II/446 (v úseku mezi křižovatkami se silnicí II/312 a III/44642),III/44642
<br> (ve Vysokých Žibřidovicích) a III/31242 (v úseku od křižovatky se silnicí II/312 po konec
<br> intravilánu obce Žleb) v k.ú.Hanušovice,z důvodu rekonstrukce komunikace – akce: „Stavební
<br> úpravy silnice III/31242 Žleb“ v termínu od 2.11.2020 – do 27.11.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhla...

Načteno

edesky.cz/d/4226743

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz