« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení - vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Číslo jednací:
MUSP 106443/2020
Den vyvěšení:
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,  o úřednících územních samosprávných celků <,>
na obsazení pozice vedoucího oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,bezúhonnost,způsobilost k právním úkonům,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru (dle § 13a,odst.2,písmena a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním  plánováním a stavebním řádu,v platném znění
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění
znalost zákona č.184/2006 Sb <.>,zákon o vyvlastnění,v platném znění  
komunikační dovednosti,samostatnost,flexibilita
zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány
komunikační a organizační schopnosti,samostatnost a časová flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnosti v souladu s ustanovením čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních úda...

Načteno

edesky.cz/d/4215349

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz