« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, Vikýřovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, Vikýřovice
1|7
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 104534/2020
<br> Naše sp.zn.: 24617/2020 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 13.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027M131*
<br>
<br>
Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> U tenisu XXXX/X
<br> XXX XX Šumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Šumperk,odbor dopravy,věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle
<br> § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a § 15 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> vedeném podle § 94j stavebního zákona posoudil podle § 94l a §94o stavebního zákona žádost
<br> o vydání společného povolení,kterou dne 24.2.2020 (doplněno dne 5.3.2020) podala
<br>
<br> Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.na základě plné moci
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,U tenisu XXXX/X,XXX XX Šumperk (IČO XXXXXXXX)
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona
<br>
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
<br> „Rekonstrukce místních komunikací Vikýř...

Načteno

edesky.cz/d/4215348

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz