« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu, inž. sítě etapa č. 3a, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 situace DZ (stanoveno)
Eřechodné dopravní značení sil."1446 ul.Lidická,MK ul.Wolkerova,Horova,Vrchlického,Puškinovo,Bezručova,K.H.Máchy,Zižkova,Janošikova,Husitská,P.Holého,Gen Krátkého,Gen.Svobody,Evaldova,J.z.Poděbrad v Sumperku <.>
<br> %; pudr-n.l.s <,>
<br> STAN OVE NO ůlšííí.;©šfšííí%qš?„
<br> v
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> f(z)/(©1010 DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAD %s ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PO PIS
<br> CÍLE 91V? 32 až- 23 E š EE,%— Q— 8— A3— m m m m a.„% lg ; m m m m m m m —__É gb % ES %$“ :S 8 g QMS Ei'h
<br> 51! ES:
<br> i: on! sen
<br> 828 bude osazeno min.7 dní dopředu : datem platnosti <.>
<br> Pro zalištěni bBZPEČHO'Sh B plynulosti silnlčniho provazu bucla pň nedostatečných rozhledových podmínkách ( např.umístění
<br> vomal stavby v prostoru pracovnlho místa na komunlkaci,umEslěni stavenišmíhu materiálu a techniky atd.<.>.),při tvorbě
<br> kolon a pň snížené viditelnosh' (mlha.sněžení.hustý déšť apod.:.provoz „zen aplikaci ručního řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akon za podmínek.dle ust.5 19 zák.361/2000 Sb.<.> která bude vybavena a označena dle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
<br> a za 828 ! ezs Em esa esa 3
<br> E13-cHOUNIK uLAUŘEN
<br> CHDDNIK
<br> ZZ
<br> naanvzn mnaoHo-ma
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX Datum: XX.X.XXXX Přechodné dopravní značení
<br> sil."1446 a MK v Šumperku <.>
<br> Mm.<.> provuxovuy: Fiume“ : ornmuuu 172 no
<br> NCC E: IN SCLUWLŠumperleapa 6.za
<br> Tento dokument ie součástí systému TP online.Bv! vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument <.>
<br> ZNAČKA
<br> DATUM
<br> MPERK
<br> [ODPIŠ
<br> | 1)
<br> STA NOVENÚ vv nema?
<br> S]lFKÝ ÚŘPJD š
<br> Ř DOPRAT/Y
<br> 7.2
<br> 22 ZZ
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22 ZZ
<br> Schéma Bl17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3,podélný odstup do 50m
<br> příčné uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> min...
Přechodná úprava provozu, inž sítě etapa č 3a, Šumperk
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 105595/2020
<br> Naše sp.zn.: 101905/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027ND0R*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.10.2020 žádost od
<br>
<br> Vegacom a.s <.>,IČO: 25788680,Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4 – Lhotka,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 ul.Lidická a na
<br> místních komunikacích ul.Wolkerova,ul.Horova,ul.Vrchlického,ul.Puškinova,ul.Bezručova,ul <.>
<br> K.H.Máchy,ul.Žižkova,ul.Janošíkova,ul.Husitská,ul.P.Holého,ul.Gen.Krátkého,ul.Gen <.>
<br> Svobody,ul.Evaldova,ul.J.z Poděbrad a nám.Jana Zajíce v Šumperku,z důvodu pokládky
<br> chrániček pro optické kabely – akce: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa_ č.3a“ v termínu do
<br> 31.8.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4215346

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz