« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Návrh místní úpravy provozu, přestupní terminál Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 situace DZ
LEGENDA:
<br> C 4a
<br>
2020-10-13T08:49:08+0000
Not specified
<br>
2020-10-13T08:51:45+0000
Not specified
Návrh místní úpravy provozu, přestupní terminál Šumperk
1|3 Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1905609309/0800 IČ: 00303461 www.sumperk.cz posta@sumperk.cz ID datové schránky: 8bqb4gk Městský úřad Šumperk nám.Míru 1,787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Váš dopis čj.: Ze dne: 00.00.0000 00:00:00 Naše čj.: MUSP 106016/2020 Naše sp.zn.: 104778/2020 DOP/MIHL Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz Datum: 13.10.2020 *MUSPX027NXNO* V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti ze dne 9.10.2020 od žadatele PSN & DS a.s <.>,IČO: 04377036,Hlinky 505/118,Pisárky,603 00 Brno,kterou zastupuje Cekr CZ s.r.o <.>,IČO: 27821251,Mazalova57/2,787 01 Šumperk o z n a m u j e v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem,Policií ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,které dne 12.10.2020 vydalo kladné stanovisko pod č.j.KRPM-73015-15/ČJ-2017-1400DP,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu v tomto rozsahu: místo úpravy: veřejně přístupné účelové komunikace (autobusové nádraží a přednádražní prostor vlakového nádraží) ul.Jesenická v Šumperku – viz situace způsob vyznačení: dle odsouhlasené situace,která je přílohou tohoto návrhu Dle § 172 odst.4 správního řádu může kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatř...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz