« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
SILNIQE nu sumu; 1m SILNICE 1m „mms „44 UZAVRENA UZAVRENA UZAVŘENA UZAVŘE“ |: _ J 4 SILNIQE nu 5I_LNII:E II:“ lemce u_n UZAVRENA EMER Z_ÁBREH SMĚR ZABŘEH uuVRENA UZAVŘENA
<br> Demi! 2
<br> Legenda; T |P1OB Nové přechodná dupravni značenl
<br> II ]P1Ua Slávallcl přechodné dopravni značanš
<br>.Nuvé uzavřený úsek
<br>.Stávaiici uzavřený úsek (Ii-M Paslřelmov)
<br>.Prwizami zaslávka aus
<br> Poznámka:
<br> Po ndrrézováni vozovky bude před hrany ndhéznvání umislěuo dnpravní značanT A73+BZDa BOJ.BZDa JBUÍ,52031701 <.>
<br> Wurawvah Dulum; \ng.XXXX XXXXX X.XX.XXXX
<br> X/XX Bludov - průtah
<br> Cásletná uzavlrlm lecn "41 - 25151!
<br> Přeclmdně dopravni značení
<br> 5 E K N E SEKNE s n\ 6 lnu Hamann 12 200 mnmnu: DIČZC CZE 2353701 IB! HEX: 585 111 857
<br> Hp
<br> rŠ "'u'
<br> *ÍUsG “Cíl GEL <.>
<br> '? Ao— lez-c—
g3328901 001
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 103634/2020
<br> Naše sp.zn.: 99136/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027KXL1*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 24.9.2020 žádost od
<br>
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0444 (v místě
<br> křižovatky se silnicí I/11),III/3703 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/3704 a III/3702) <,>
<br> III/3704 (v úseku mezi křižovatkami silnic I/44 a III/3703),III/01119a (v místě křižovatky se
<br> silnicí III/01119),III/01119 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/01118 a I/11),III/01118 (v
<br> úseku mezi křižovatkami silnic III/01119 a I/11) III/0444 (u ZŠ) v Chromči a na místních
<br> komunikacích (přilehlých k silnici I/44) v k.ú.Bludov,k.ú.Chromeč,k.ú.Sudkov,z důvodu
<br> rekonstrukce komunikace a vedení objízdné trasy při uzavírce silnice I/44– akce: „I/44 Bludov –
<br> průtah“ v termínu do 31.10.2020 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4215326

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz