« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
SILNIQE nu sumu; 1m SILNICE 1m „mms „44 UZAVRENA UZAVRENA UZAVŘENA UZAVŘE“ |: _ J 4 SILNIQE nu 5I_LNII:E II:“ lemce u_n UZAVRENA EMER Z_ÁBREH SMĚR ZABŘEH uuVRENA UZAVŘENA
<br> Demi! 2
<br> Legenda; T |P1OB Nové přechodná dupravni značenl
<br> II ]P1Ua Slávallcl přechodné dopravni značanš
<br>.Nuvé uzavřený úsek
<br>.Stávaiici uzavřený úsek (Ii-M Paslřelmov)
<br>.Prwizami zaslávka aus
<br> Poznámka:
<br> Po ndrrézováni vozovky bude před hrany ndhéznvání umislěuo dnpravní značanT A73+BZDa BOJ.BZDa JBUÍ,52031701 <.>
<br> Wurawvah Dulum; \ng.XXXX XXXXX X.XX.XXXX
<br> X/XX Bludov - průtah
<br> Cásletná uzavlrlm lecn "41 - 25151!
<br> Přeclmdně dopravni značení
<br> 5 E K N E SEKNE s n\ 6 lnu Hamann 12 200 mnmnu: DIČZC CZE 2353701 IB! HEX: 585 111 857
<br> Hp
<br> rŠ "'u'
<br> *ÍUsG “Cíl GEL <.>
<br> '? Ao— lez-c—
g3328901 001
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 103634/2020
<br> Naše sp.zn.: 99136/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027KXL1*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 24.9.2020 žádost od
<br>
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0444 (v místě
<br> křižovatky se silnicí I/11),III/3703 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/3704 a III/3702) <,>
<br> III/3704 (v úseku mezi křižovatkami silnic I/44 a III/3703),III/01119a (v místě křižovatky se
<br> silnicí III/01119),III/01119 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/01118 a I/11),III/01118 (v
<br> úseku mezi křižovatkami silnic III/01119 a I/11) III/0444 (u ZŠ) v Chromči a na místních
<br> komunikacích (přilehlých k silnici I/44) v k.ú.Bludov,k.ú.Chromeč,k.ú.Sudkov,z důvodu
<br> rekonstrukce komunikace a vedení objízdné trasy při uzavírce silnice I/44– akce: „I/44 Bludov –
<br> průtah“ v termínu do 31.10.2020 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4215326

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
03. 12. 2020
03. 12. 2020
03. 12. 2020
03. 12. 2020
02. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz