« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Michal Luběna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Luběna Michal U
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 103911/2020
<br> Naše sp.zn.: 97857/2020 SVV-SP/JAZ
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027L9U3*
<br>
<br>
<br>
V Šumperku 07.10.2020
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,referentka oddělení správního odboru
<br> správního a vnitřních věcí
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad v Šumperku,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s § 25 odst.1,2 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 07.10.2020,pod spisovou značkou 97857/2020 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 103850/2020,adresovaná
<br>
<br> panu Michalu Luběnovi,nar.18.09.1997,trvale hlášeného v Šumperku,Pod Senovou 18
<br>
<br> je uložena v kanceláři č.323,jež se nachází ve 2.poschodí budovy Městského úřadu Šumperku <,>
<br> Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy) <.>
<br>
<br> Písemnost si jmenovaný/á může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 – 12.00 a
<br> 13.00 – 15.00 hod <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů (a zveřejněna též dálkovým přístupem).Patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.1
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> referentka oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
Text24
Text25
Text23
<br> 2020-10-07T12:45:46+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4215325

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz