« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
su.<.> umu.IHI-4546313 _ LlBINA-MLADOV-TREMESE -
<br> BEDŘICHOV - STŘÍBRNÉ HDR UZAVŘENA
<br> Donu/7
<br> <.>,'ý1a <.>
<br> _.I ' fi? (v Vypracnvala: Velaer Lukáš
<br> - Mlaďov -Tremešek 31010 Bedřichov - Stříbrné Hory
<br> Adresa provozovny: Pavelkova.<.> Dlomnuc 772 na
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 97921/2020
<br> Naše sp.zn.: 95482/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 25.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027DQ60*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.9.2020 žádost od
<br>
<br> Rally klub Šternberk v AČR,IČO: 08631603,Žižkova 1546/4,785 01 Šternberk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/446 (v úseku Nový
<br> Malín – Hrabišín – Libina),III/44630 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/446 a III/44631) <,>
<br> III/44631 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/44630,II/446 a III/44633),III/44633 (v úseku
<br> mezi křižovatkami silnic III/44631 a III/37010),II/370 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/446 a
<br> III/37010),III/37010 (v úseku od křižovatky se silnicí II/370 směrem přes Bedřichov po konec
<br> správního obvodu ORP Šumperk),v k.ú.Nový Malín,k.ú.Hrabišín,k.ú.Libina,k.ú.Oskava <,>
<br> z důvodu pořádání sportovní akce: „Rally Morava 2020“ v termínu dne 10.10.2020 od 6:00 hod <.>
<br> – do 18:00 hod <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4169214

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz