« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
su.<.> umu.IHI-4546313 _ LlBINA-MLADOV-TREMESE -
<br> BEDŘICHOV - STŘÍBRNÉ HDR UZAVŘENA
<br> Donu/7
<br> <.>,'ý1a <.>
<br> _.I ' fi? (v Vypracnvala: Velaer Lukáš
<br> - Mlaďov -Tremešek 31010 Bedřichov - Stříbrné Hory
<br> Adresa provozovny: Pavelkova.<.> Dlomnuc 772 na
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 97921/2020
<br> Naše sp.zn.: 95482/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 25.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027DQ60*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.9.2020 žádost od
<br>
<br> Rally klub Šternberk v AČR,IČO: 08631603,Žižkova 1546/4,785 01 Šternberk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/446 (v úseku Nový
<br> Malín – Hrabišín – Libina),III/44630 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/446 a III/44631) <,>
<br> III/44631 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/44630,II/446 a III/44633),III/44633 (v úseku
<br> mezi křižovatkami silnic III/44631 a III/37010),II/370 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/446 a
<br> III/37010),III/37010 (v úseku od křižovatky se silnicí II/370 směrem přes Bedřichov po konec
<br> správního obvodu ORP Šumperk),v k.ú.Nový Malín,k.ú.Hrabišín,k.ú.Libina,k.ú.Oskava <,>
<br> z důvodu pořádání sportovní akce: „Rally Morava 2020“ v termínu dne 10.10.2020 od 6:00 hod <.>
<br> – do 18:00 hod <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4169214

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
03. 12. 2020
03. 12. 2020
03. 12. 2020
03. 12. 2020
02. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz