« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2290, 2291, 2292 prodej pozemků p p č 571 7, 571 6, 571 5 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
Rada města ze dne 24.09.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2290/20
<br>
pozemek parcela číslo 571/7 o výměře 303 m2 v katastrálním území Šumperk za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 400,-Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
<br> návrhu na vklad vlastnického práva
<br> ▪ v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s
možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách
<br> ▪ kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva
▪ prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2291/20
<br>
pozemek parcela číslo 571/6 o výměře 298 m2 v katastrálním území Šumperk za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 400,-Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
<br> návrhu na vklad vlastnického práva
<br> ▪ v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
s možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách
<br> ▪ kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva
▪ prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2292/20
<br>
pozemek parcela číslo 571/5 o výměře 291 m2 v katastrálním území Šumperk za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 400,-kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
<br> návrhu na vklad vlastnického práva
<br> ▪ v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
s možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách
<br> ▪ kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy...
č usn 2254 prodej pozemku p č 921 18 v k ú Dolní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2254/20
<br>
<br>
<br> Předmět: pozemek parcelní číslo 921/18 o výměře 127 m2 v katastrálním území Dolní Temenice
<br> za podmínek:
<br> ▪ kupní cena: 300,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
<br> ▪ kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
<br> návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 29.09.2020 do 14.10.2020
<br>
2020-09-29T11:44:08+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4167500

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz