« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa vedoucího oddělení  kultury a vnějších vztahů odboru školství,kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),v platném znění
znalost zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,v platném znění
znalost zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,v platném znění
znalost zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
znalost zákona č.46/2000 Sb <.>,tiskový zákon,v platném znění
znalost zákona č.122/2004 Sb <.>,o válečných hrobech a pietních místech,v platném znění
řídící a organizační schopnosti
znalost českého jazyka,kultura mluveného i psané projevu,stylistická úroveň
výborná znalost anglického nebo německého jazyka min.na úrovní B2
znalosti v oblasti kultury,cestovního ruchu a PR města Šumperka a regionu
kultivované vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi
kreativita,samostatnost,flexibilita
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanov...

Načteno

edesky.cz/d/4163890

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz