« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
OMSAOMVKLH
<br> jjjíj;_:_Í-'r\ sídliště
<br> / „ 8.května
<br> \.____\ ;;,r- az __ „.:—*na 21.9.do XXX,?aďzoiráoa
<br> „.<.>.-w,"
<br> ! „,a 'Í '.M3 l'mlrňo včýdel stavby".<.>.<.> „.M A |.; \
<br> \\!
g3309623
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 90759/2020
<br> Naše sp.zn.: 87170/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02745NZ*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 25.8.2020 žádost od
<br>
<br> SUEZ Technický servis s.r.o <.>,IČO: 26836980,Hybešova 523/10,78701 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Bachmačská (v úseku mezi křižovatkami ul.Jeremenkova a ul.8.května),ul.Jeremenkova (v
<br> úseku mezi křižovatkami ul.Bachmačská a ul.8.května) a ul.8.května (v místě křižovatky s ul <.>
<br> Jeremenkova) v Šumperku,z důvodu opravy dešťové vpusti a povrchu komunikace v ul <.>
<br> Bachmačská v termínu od 21.9.2020 – do 25.9.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 31.8.2020 č.j.KRPM-93393-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších ...

Načteno

edesky.cz/d/4138541

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz