« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
MH 51.53an an./45 <.>
<br> \ <.>
<br> ' Žijí—Jů '“ \
<br> f | \
<br> \--1\mor-,1> *;
<br> PHS LÉKOVÉ am,/40
<br> “11511
<br> mlh—WWO
<br> HH$LE>€KOVA A 401 [a
<br> Í“—
<br> áumg,\)N
<br> “)a-3.5 aw
<br> karapax Mom“ \ -
<br> „% <,fé 2 D
<br> O :; ;)
<br> TT <.>
<br> I—_f |_._.|
<br> má rogala“ Á- „333
<br> / “52
<br> VH?
<br> STANOVENO _ C \LN1CE ZNAČKA \
<br> ATUM * !
<br> 1315 má
<br> v.!.v
<br> MESTSKY URAD
<br> [:::] Pumha ideoup vedgawéuo PsemapwsTvťtnmmq ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> =D© fonms \ (_[ŽÉ
<br> má?
<br> (Na+
<br> ně?—(TKO 4 : doo „ „\
g3309623
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 90769/2020
<br> Naše sp.zn.: 88910/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027469Q*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 28.8.2020 žádost od
<br>
<br> XXXXX XXXXX,IČO: XXXXXXXX,Uničovská XXX/XX,XXX XX Šumperk,kterého zastupuje Kamil
<br> Pecha,nar.15.12.1986,Čsl.armády 1706/11a,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.Myslbekova
<br> u č.10 v Šumperku,z důvodu stavby lešení pro opravu fasády,v termínu do 30.11.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 2.9.2020 č.j.KRPM-95242-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst....

Načteno

edesky.cz/d/4138539

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz