« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Návrh dopravního značení
<br> 1.Stavba: Stavební úprava vodovodu a kanalizace oblast ul.Jánošíkova,Šumperk
<br> 2.Investor: Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s <.>
<br> 3.Místo zásahu: Šumperk,ul.Janošikova (od napojenív křižovatce ui.K.H.Máchy x Husitská) ETAPY:
<br> 1.Napojení na stávající sítě v křižovatce ul.KH.Máchy x Husitská x Jánošíkova Konečná úprava povrchů po napojení ing.sití,z důvodu nepřehlednosti křižovatky bude pracovní prostor řešen
<br> dle TP 66 schéma 3/6 a řízen semafory (viz.schéma 8 a 9) <.>
<br> Termín: záři202011'i-i
<br> 2.Od křižovatky ul.K.H.Máchy )( Husitská po křižovatku ul.Jánošíkova x ul.P.Holého
<br> Podélný výkop bude veden uprostřed komunikace,pracovní místo se bude postupně posouvat s postupem výkopových prací,pracovní prostor XXXX XXX.XXm.Pracovní prostor bude označen dle TP XX schéma 8/15 (viz.schéma 1) <.>
<br> Termín: do 30.9.2020
<br> 3.Od křižovatky ul.Jánošíkova )( ul.P.Holého po křižovatku ul.P.Holého )( Puškinova
<br> Podélný výkop bude veden uprostřed komunikace,pracovní místo se bude postu pně posouvat s postupem výkopových prací,pracovní prostor XXXX XXX.XXm.Pracovní prostor bude označen dle TP XX schéma B/15 (viz.schéma 2) <.>
<br> Termín: do 30.9.2020
<br> 4.Od křižovatky uI.Jánošíkova )( ul.P.Holého po křižovatku ul.P.Holého x ul.Gen Krátkého
<br> Podélný výkop bude veden uprostřed komunikace,pracovní místo se bude postu pně posouvat s postupem výkopových prací,pracovní prostor XXXX XXX.XXm.Pracovní prostor bude označen dle TP XX schéma B/lS (viz.schéma 3) <.>
<br> Termín: do 30.9.2020
<br> 5.Od křižovatky ui.Janošíkova )( ul.P.Holého po křižovatku ul.Jánošíkova )( ul.Žižkova
<br> Podélný výkop bude veden uprostřed komunikace,pracovní místo se bude postupně posouvat s postupem výkopových prací,pracovní prostor XXXX XXX.XXm.Pracovní prostor bude označen dle TP XX schéma B/lS (viz.schéma 4) <.>
<br> Termín: do 31.10.2020
<br> Jesenická vodohospodářská společnost,spol.s r.o <.>
<br> ' Tovární 202/3,790 01 Jeseník i...
g3309623
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 90652/2020
<br> Naše sp.zn.: 28652/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02740T4*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 26.8.2020 žádost od
<br>
<br> Jesenická vodohospodářská společnost,spol.s.r.o <.>,IČO: 46580328,Tovární 202/3,790 01
<br> Jeseník
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Husitská,ul.K.H.Máchy,ul.Kozinova,ul.Janošíkova,ul.P.Holého,ul.Žižkova v Šumperku <,>
<br> z důvodu opravy vodovodu a kanalizace – akce: „Stavební úprava vodovodu a kanalizace oblast
<br> ul.Janošíkova,Šumperk“ v termínu do 13.11.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 31.8.2020 č.j.KRPM-93683-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na...

Načteno

edesky.cz/d/4138538

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz