« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
i? K?.? w.=-
<br> Kcnňáika | Ě“ _
<br> : ":> <= Bohdlkov %?
<br> |||!369 E
<br> IShMŠumperHV : wlsnblHrabenow
<br> (
<br> 313 ES'Nediné Vozidla 4915!
<br> "V “'w—-—"—'w 59€m_
<br> Hostice '
<br> _ '(-
<br> _ E13 rMimo vozidel stavbW \
<br> Hra benov „136916
<br> 5 %
<br> B?.4a
<br> us?—H -
<br> |s11b fŠumperkf
<br> SILNICE llusesqe v HRAE_ENOVE UZAVRENA
<br> SILNICE III13691_ 6 v HRABgENOVE UZAVRENA
<br> SILNICE |II13591_6 V HRABENOVE
<br> UZAVŘENA
<br> \
<br> SILNICE IIII3691_5 V HRAB_ENOVE UZAVRENA
<br> POZOR
<br> PRÚJEZD BUS
<br> " VS-1 IP22 E4 12000 ml
<br> 531 nomuuoa
<br>.Uzavřený úsek
<br> Datum:
<br> 18.5.2020
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXXXX
<br> SE!-(NE
<br> |||/XXXXX Ruda nad Moravou
<br> Úplna uzavírka silnice ||lí36915 Hrahenov
<br> SEKNE.spoL :; r,o,Hamerská 12.712 00 Oinmouc DIČ: (3262363701 tel./fax: 585 311 867
<br> Přechodné dopravní značení
<br> ÚPL/tm" uzawíěmé'- (0,9 fr.?.f
<br> MMO war—'$; gym“
<br> *?
<br> Do 2145.ŘDZO)
<br> Komňátka
<br> : IHL/359 a
<br> BHD/Šumperk! V.: “Isuzu/Hrabennw „
<br> u
<br> 51
<br> „"/359 14
<br> Ueíťfřné vozidla 499;
<br> --.<.>.„__J__,q__ 598/11 <.>
<br> a <.>
<br>.P
<br> Hosííce
<br> '-
<br> Hrabenov
<br> 32451 % vozidel stavby “; a 1231
<br> \
<br> dopravní obsluh!
<br> *Síífa
<br> E13 íMimo BUS <,>
<br> „Šiva
<br> íS11bIŠurnpark/
<br> %:wwuuos
<br> SILNICE IIIí'3691_6 V HRABENOVE
<br> UZAVŘENA
<br> SILNICE Illí'3691_6 V HRABENOVE UZAVRENA
<br> 2
<br> (.SILNICE III136916
<br> v HRAagNOVE UZAVRENA
<br> \
<br> SILNICE |I|f3691_6 V HRABENOVE UZAVRENA
<br> \ 405 0fo ě n? c—
<br> - Uzavřený úsek
<br> to <? 0 V ' |: o:? ypracova \ Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XX.X.XXXX S EKN E
<br> 'a \\ ý '$“
<br> |||/36916 Ruda nad Moravou
<br> Úplna uzavírka silnice III136915 Hrabenou
<br> SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: 0262363701 tel./fax: 585 311 867
<br> ól; $““ &?
<br> Přechodné dopravní značení
<br> „ '! ' — '" i „_,* u „.MPLU/9 3/59? ným—=.„ H,<.> f- 1 f _ u '.ČÚF'Í'_'_k-'íz<.if ;.-
<br> \ í <.>
<br> (Q...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82379/2020
<br> Naše sp.zn.: 51006/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.8.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026S2P3*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 29.7.2020 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/36916 (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí III/36914 po křižovatku se silnicí II/369),II/369 (v místě křižovatek se
<br> silnicemi III/36916,III/36914 a III/36914a),III/36914 (v místě křižovatek se silnicemi
<br> III/36914a,II/369 a III/36916) v k.ú.Ruda nad Moravou a v k.ú.Šumperk,z důvodu
<br> rekonstrukce komunikace – akce: „Silnice č.III/36916 Ruda nad Moravou“ v termínech od
<br> 15.8.2020 - do 21.8.2020 dle situace „Úplná uzavírka – mimo vozidel stavby“ a od 22.8.2020 –
<br> do 31.8.2020 dle situace „Prodloužení původního termínu uzavírky – mimo vozidel stavby <,>
<br> dopravní obsluhy a BUS“ <.>
<br>
<br> Správní orgán po předcho...

Načteno

edesky.cz/d/4062971

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz