« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Legenda:
<br> [- Provizorní zastávka BUS
<br> Dopravní značení 828 bude umístěno 7 dní před zahájením stavby <.>
<br> Bludov
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XX.X.XXXX
<br> |l44 Bludov - průtah
<br> Částečná uzavírka silnice Il44 - BUS zastávky
<br> Přechodné dopravní značení
<br> S E KN É SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: 0262363701 tel./fax: 585 311 867
stanoení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82424/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.8.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026S54F*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 29.7.2020 žádost od
<br>
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/01119 ul.Nová Dědina u
<br> č.28 a na místní komunikaci ul.Školní (v úseku mezi křižovatkami ul.Lázeňská a ul.Nová
<br> Dědina) v Bludově,z důvodu doplnění DZ – akce: „I/44 Bludov – průtah“ v termínu od 17.8.2020
<br> – do 21.8.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 5.8.2020 č.j.KRPM-84277-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 7...

Načteno

edesky.cz/d/4062970

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz