« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
<.> <.>
<br> Úplná uzavírka nám.Míru v Šumperku.smovmg.„ v.r __5 _.L _ %,<.>.rt-UI? 22203! &&) &
<br> NM f!.' \ Ě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 'Jgi ' “\,!.R bl'k 4 ' (* W,Šari—.;;.epu ly „ <.>
<br> 1 en '
<br> 4 “= DATUM
<br> fw
<br> 35! MĚSTSKÝ ÚŘAD “ * — „ ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY „B*
<br>.=- mnms &&
<br> +0
<br> % Wl
<br> Éiůamdějnických ZVÉStuváni prgccgu.? „ P.Marie '._ 1,"? SS zdrav.13 Ž:
<br> 1.““i-
<br> VJEZD NA NÁMMÍRU *.4 |
<br> a Í ' ?
<br> UZAVŘEN
<br> „ 9! - '$-
<br> \' '!
<br> ' ' i).<.> Vypracoval: XXXXXX XXXXX É ' Datum: X.X.XXXX ĚBODA „.am“-Ir DUÍTEF'EFR _ Uplná uzavírka
<br> S Š tel.<.> a.nám.Míru v Šumperku <.>
<br> „— " ' Adresa provozovny: Pavelkova 2 SÍHJVGIJr-II Olomouc 172 00 „ \ _“,1
<br> '
<br> aiu >-r—.<.> —.<.>.-—.;.>.v.-„.ur-
<br> Vypmcnval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> Úplná uzavírka centra města Sumperk <.>
<br> Adresa provozovny: Pavelkova : Diomouc 772 00
<br> II.eta-a závodu
<br> 15:1
<br> are—kého
<br> <.>
<br> SE!
<br> 3
<br> mstr.ky ' Urad
<br> čarodějnických Zvěstůváni Caracasu a P.Marie) <.>
<br> “radě SS zdrav <.>
<br>,<.>
<br> 31
<br> Li" m
<br> _.zamek au-mpafk SS zel.a i slavbbni
<br> „„.<.>.-„Ř
<br> statni m iplialství
<br> mf
<br> Jiráskovy
<br> sady
<br> H
<br> H
<br> H1avní třída
<br> za: c-f : ——,_r;4——
<br> 1|í
<br>.<.>.á—.<.> STANqšřENo m;? agamy ŽNAČKA *
<br> „tg
<br> | " Gberíalíknemva
<br> PÍJV 'J
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ah ODBOR [Jonava/.;;
<br> H PODPIS
<br> Emmu“
<br> OD
<br> UE:
<br> <!
<br> $$$;
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Víta Jnseía r:.<.>.<.> ii.-mm.'-»|u
<br> '“ <.>
<br> Datum: 11.2.202n
<br> Úplná uzavírka centra města Sumperk <.>
<br> veena;
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 712 Do
<br> III.etapa závodu
<br> Úplua uzavírka centra města Šumperk._ _ _ __ _ __ _ __!STANQVENO
<br> ' “Fi'- ***-“9“ * 1 výt? _ _11.W FME MŽP.?
<br> : “ :a-ftči vv“ změ \
<br> IOWIAÍP'nerav-a __ _ i! „'._ “ “pravoslavný „ „ * ď
<br> _ * ' ' chramsv....
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82203/2020
<br> Naše sp.zn.: 29914/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.8.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026RV3V*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 29.6.2020 žádost od
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk,které zastupuje Městský
<br> úřad Šumperk,odbor školství,kultury a vnějších vztahů,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Bulharská,ul.Kladská,ul.Radniční,ul.Úzká,ul.Polská,ul.Lužickosrbská,ul.Na Hradbách,ul <.>
<br> Langrova,ul.Ztracená,ul.Okružní,ul.Puškinova,ul.Kozinova,ul.Terezínská,ul.17.listopadu <,>
<br> ul.Americká,nám.Svobody a nám.Míru v Šumperku,z důvodu pořádání sportovní akce:
<br> „Šumperun 2020“ v termínu od 12.9.2020 – do 13.9.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 22.6.2020 č.j.KRPM-79008-1/ČJ-2020-140906 <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4062969

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz