« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
“\
<br> pořadaulskšiTslšzbou <.>
<br> Mastaba odpovědná za orgbpizaci provozu
<br> \
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ZNAČ - mwum- *“
<br> cm "“."-conu.» <.>
<br> DATUM <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD '" $%?ng 0135qu.BÚPRAVY
<br> „ii) "Koons
<br> POZOR
<br> l'illn "zimu
<br> organizaci prov
<br> 0 200 400
<br> B Semi-mz.a_i <.>,GOpenSbéě'ÉMsp
<br> provo: břdtříoen /-—““ —— '
<br> Závodění a longboard školení.Data: 12-13.09.2020
<br> Trasa odblokována asi každých 15 minut <.>
<br> Mí (.<.>.<.> " Mlasto konaní:
<br> - Kladské Sedlo
<br> část vozovky č.H ] 446 Nová Seninlca
<br> Částečná zavirka v úseku: Nová Seninka Kladské Sedlo “___ Délka silnice využitá pro závodní jízdy: 2 8 km
<br> Místo startu : 150m před státní hranice s Polskem Místo cíle: Sam před hájenkou
<br> Civiiistům bude mezi jednotlivými závodními jízdami průjezd umožneň <.>
<br> Hasičům,sanitkám,místním občanům <,>
<br> pravidelným autobusovým spojům a policii,bude behem
<br> ' akce průjezd umožnen <.>
<br> IPZZ - POZOR sportovni akce—silniční provoz bude řízen pořadatelskou službou
<br> V JÍIDÉ
<br> QKÚCM/Ya j? “5
<br> Situace dopravního značení zpmcovauá v souiadu s TP 85 (přip.65,ČSN EN 12899—1.'SNEN1-436+ A1 a s vyhláškou 29442015 Sb
<br> Závody : vrchu Silnice Il/445 Kladské sedlo
<br> STANOVENO iw? 991“ zm
<br>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ZNAČKA (OŠ
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD _ ŠUMPERK ODB-OR DOPRAVY
<br> pODPIS ;„g ;„ -.<.> ___.<.> „.D pravni '
<br> ' značeniKH *
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 21962/2020
<br> Naše sp.zn.: 18977/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.8.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024I4DX*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 17.6.2020 žádost od
<br>
<br> ENKO XXXXX XXXXX - Miąsik,NIP: XXX-XXX-XX-XX,ul.Mazurska XX,25-345 Kielce,Polsko,kterou
<br> zastupuje XXXXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,ul.Swiety Wojciech 4/13,61-749 Poznaň,Polsko
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 Nová Seninka –
<br> Kladské sedlo (v km 86,780 – 89,580),k.ú.Staré Město,z důvodu pořádání sportovní akce:
<br> „ZÁVODY A TRÉNINK NA LONGBOARD“ v termínu od 12.9.2020 – do 13.9.2020 (vždy od 10:00
<br> hod.– do 18:00 hod.) <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 22.7.2020 č.j.KRPM-78988-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní ...

Načteno

edesky.cz/d/4062967

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz