« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.2
*= <.>
<br> 1.'.l "'“— <.>
<br> „ <.>,; y.<.>.<.> \.<.> Nu <.>
<br>.<.> c=„_ |.<.>
<br> (o.„
<br>.- \ h <.>
<br> „—
<br> „\.a
<br> NAPOJENÍNA STÁVAJÍCÍUL.SILII!/3339 '
<br> _ __ ___,_____ '“ _______________ __l_ '.s „: _ _.- __-._ % iš? ? ?42 ___ '-".<.> ___ I' '„___ '_$011.8_,__;.!x__4u:_____ Ú ' _ " l'“*-.„ - _ "' „J/ ' ' <,>
<br>._.<.> _.' "*A- f._ 3051 -' -— v "V
<br> :: ' FLA-v L ' '
<br>.a- __ - -._;
<br> | _ “"$ g »: _!
<br> ěl 5.<.> &“? ú\ &
<br> KLAD LISTU:
<br> „a %!Iln <.>
<br> ! r __ _ 1! _ '.<.> r " ' ' _ __50 11113 _ (___.? 9.<.>.<.>
<br> :p
<br>.|_ '_'— _ ' 13 _1A J - __ | '! -.<.> 501.59.<.> - _ _ _r'-_ ' _ ' __._ _ _ _ __.','._ _,<.>._ „___ *-._ _,955.3 _ _ <.>
<br> "***.-!= _ “i _ Á -'.“ „___.»t- _; w_,__.<.> ;._ )*
<br> '\- '“—
<br> J.<.> — | a \ P \: ' Ý \.Í <“ Lr & —-m— "" \
<br> *!.mu ?
<br>.:._R 900 ' -_ A“.- L.-.<.> 9.Som ' * \ 1“ ' i:“ _.<.> - ":3.-.<.> 5 ' __ „ - ' x" \,*l- \.<.>.-“ _ _.<.> <.>
<br> NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ÚSEK 00 512 A DÁLNICI
<br> 01 PROSTŘEDNICTVÍM už VYBUDOVANÉ MÚK _ -.' ' _.- __“ __; MODLETICE ;50 “"“-“ - a „333 ' WG"- ' -._ „ » “ '.<.> - „,<.> /',) _ A,'.<.> " " | \,i.<.> * ff; (""-.“>.<.> %>" \ (\.fi;,_.* ! '11' &' LG:-__./.\ <.>,l - _ ! "" _ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UL.' <.>
<br> ' “ ' ":.<.> 257 50301.: : _ “_ \“ i _ <.>,_ _ _,„-' ' “\ „L- 2._ __ _ J,<.> _ _______ _.<.> a __.; PŘÁTELSTVÍ (sn.11/333) '_ _ -'.PROSTŘEDNICTVÍM MUK ŘÍČANY
<br> 0 „\
<br> \ __ __ '1 _\I \ \\“ “\“-.<.> ___ “\ \ a „'- „'ť' JŠ! „\ ||?.S? |.13 M =;— & IH.35.<.> F— _ a 8 O \ o: 3 4_ \ \ \\ \ \ „j,1.rre,<.> f \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ! Os _).h;- *.\
<br> 'l _ |:.<.>._\ ti?-„ __ __ ' ' _
<br>.______ „.a \“
<br> & ď/ \ \ J \\ \ \\ 9:
<br> __:I " _ 50 17.: | z.<.>.5“ "'o-19 -._ :—,“Š
<br>.KÚ.;,_.57.1 E __ “$.: mmm“.<.> _ \\ „;.g !.==; __ __.-._ | 50:05.»“ a.<.> " __ ' -,v.: ' -,__ _ _ "Š'L„ _ ' _____ _ K-Ú.KOLMAW '._ ' L __ _ '-.- __ 5,5 m" __.- - _ ' fm “_ ',<.>.<.> _.<.>,- _ _ “ " “' Ammli-fi—Š “* - „_ “_ _._ '-.“.: __ ' “'(-b\f' __.'“
<br> __ _ __ _.R...

Načteno

edesky.cz/d/4046903


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz