« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Územní rozhodnutí - katastrální situáční výkres díl 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí - stavba 511 katastrální situační výkres díl 1
50 762
<br> č.!
<br> 50 441
<br> & <.>
<br> 9:
<br> 903
<br> fš'kb \ /
<br> “L.<.> 1 “42:1
<br>.! 35,1
<br> 1.42
<br> NAPOJENÍNA STÁVAJÍCÍ ÚSEK DO 510,:.;
<br> ŠTĚRBOHOLSKOU RADIALU A g PŘIPRAVOVANOU PŘELOŽKU SIL.n/12.<.>.;.\ _ gm
<br> PROSTŘEDNICTVÍM MÚK DUBEČ -
<br>.f'
<br> _/ % xxx; $)
<br> Li
<br> 14/90,-
<br> /;'fl
<br> 'go ilin? :
<br> (155W
<br> Š',so 350.4
<br> | 50 141
<br> 50 103
<br> 50111
<br> ( F,<.>.<.>
<br> *i/
<br> 50 301
<br> se m
<br> sa mi
<br> c *?
<br> % :| : Š *=š se i a / “"/q \ ř \ 3 H 2 4,1:
<br> /4 ? n <.>,“- 0/1; Q/WFE 95 Í \ : <.>,er
<br> „.<.> p- a “|: “Va 042? tna/“_ 61: <.>,<.>.<.> o ' u-f \.!
<br> rs.“"—M.\ / _ "\ AN/ \ \
<br> SO 1114
<br> _- 2/1.?
<br> &'!
<br> \ — n'.<.> ;".* " ' Ě ' us.: _ \ - % pc- "* ? 5 se 323,'
<br>.\“ " \\ ' ' "\ TEM—Š _.<.>.řř „ i 50 415.; > „\ ?.\\; xxx _ „,|.\ _
<br> SO 143.2
<br> IIH „v'— ' * š,š.\.„\ - ».so 15: 4 Í
<br> '$:
<br> : 501513 _ <.>,“x <.>
<br> -.-.<.> [ lili _\ a - ' r :.6?.2 57 3 '._,<.> ; \ A127 615 8.6 B?? "'673 “ " -.<.>.A
<br> =>.\ ' _.50269
<br>.-.<.> =- „.'-.-' '-"_.".".<.> "' '.“-.'\ <.>
<br> ——-l- —-—————:_c-" ' —-.<.> - '.| |.<.> v
<br> „%.<.>
<br> „||
<br>.!
<br>.r '/ J::
<br>.|'
<br> "— Vm? Q:“ ___-
<br> "fr „ i'li *? 9! f: WT“ *!
<br> "?rrr
<br> „* / / “ XXX - *,!; _ * ! XXXXX : m ! s - ; Lisa “' 4“ ! |'
<br> \./.II | \ ' If \í' „f'll/ :: “.III ' ' _- H " Ill SO 1011 ILÚ.HAJER u UHŘINÉVSI,f,;? 50 304 \
<br> 50 252
<br> NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UL.POD
<br> \ "E— n.<.> —„___ V450 3 5!.! * “Ef na.! ! 7_ // \ ZX
<br> SD 452.1 50 453 50 455.2 50 454
<br> \ VST,r \
<br> 2 _ $.<.> :: \ “v" &: \ V Ě“ _ '?.u “' a >-.A.? -- w \.“'.<.> r\."“ — \ & A— Ř '? "“ ' - „ ' “%._ q: % Ř !“,? " 3 < -—- _.- ' a: :? !$ $ $ "'.<.>." —-—- 3 v E,_.<.>.___ _ _ 32 *: &' _.___ g: s,? ' '——-_ ___ _.n \“ a * ' —.$ 5 : 5 '$ '— “" "— —-._- s? n: $ roč? rx- *—-—-—._ _ __," w : ——.__ “Q"" “"“—- __.: * —.<.>.<.>._____
<br> ".<.> &'? &“ m - r.<.> & \ š.<.> &' „> |<.u.' s „„ % mHAJER “.UHM'ÍM'FL L m 1 „ „_ _ “ ' _ R 4...

Načteno

edesky.cz/d/4046904


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz