« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Oznámení záměru pronájem pozemků na 15 let

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru pronájem pozemků na 15 let
Městská část Praha — Královice K Nedvězí 66 104 00 Praha 10 — Královice Starosta tel: 267 711 044„ ID: z92bva7
<br> V Praze — Kralovicích dne 3.8.2020
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Městská část Praha _ Královice zastoupená starostou Ing.Josefem Pluhařem,ve smysiu & 36 odst.1 zákona (3131/2000 Sb.o hlavním městě Praze v platném znění <,>
<br> oznamuje záměr
<br> pronajmout pozemek parc.č.4/10,5/2,5/3 a 4/3 v k.ú.Královice,výměra 4.699m2,na dobu 15 let.Výše nájemného je stanovena na 1.— Kč/rok <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané tomuto záměru vyjádřit & to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu <.>
<br> Ing.XXXXX P X u h ař starosta MC
<br> Zveřejněno od: 3.8.2020 do: 18.8.2020

Načteno

edesky.cz/d/4052332

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz