« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 78391/2020
<br> Naše sp.zn.: 39434/2020 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 28.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026ML3M*
<br>
<br> Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> TERRA – Pozemkové úpravy,s.r.o <.>
<br> Nemocniční 53
<br> 787 01 ŠUMPERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.TERRA –
Pozemkové úpravy,s.r.o <.>,Nemocniční 53,787 01 Šumperk (IČO 63320819) (dále jen
<br> „stavebník“) podal dne 6.4.2020 žádost o stavební povolení na stavbu:
<br>
<br> „PD – rekonstrukce ul.Sadová“
<br>
SO 101 - Místní komunikace Větev „A“
<br> SO 102 - Místní komunikace Větev „B“
<br> SO 103 – Příjezd do garáží S
<br> SO 104 – Příjezd do garáží J
<br> SO 105 – Chodník podél větve „A“
<br> SO 106 – Kontejnerová plocha
<br> SO 107 – Sjezd na p.č.292/2
<br> SO 111 - Dopravní značení
<br> SO 301 – Odvodnění komunikace
<br>
<br> na pozemcích p.č.1892/2,1908,823,332,292/2,293,291/1,292/3,294,292/1,291/4 <,>
<br> 258 v katastrálním území Vikýřovice <.>
<br>
<br> Dnem doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Místní komunikace bude obousměrná s návrhovou rychlostí 20 km/hod.Základní šířka vozovky
<br> bude 6,0/3,6 m s vyhýbáním v místě sjezdů.V km 0,045 – 0,283 bude komunikace
<br> jednopruhová obousměrná s parkovacím pruhem šířk...

Načteno

edesky.cz/d/4042689

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz