« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 78391/2020
<br> Naše sp.zn.: 39434/2020 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 28.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026ML3M*
<br>
<br> Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> TERRA – Pozemkové úpravy,s.r.o <.>
<br> Nemocniční 53
<br> 787 01 ŠUMPERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.TERRA –
Pozemkové úpravy,s.r.o <.>,Nemocniční 53,787 01 Šumperk (IČO 63320819) (dále jen
<br> „stavebník“) podal dne 6.4.2020 žádost o stavební povolení na stavbu:
<br>
<br> „PD – rekonstrukce ul.Sadová“
<br>
SO 101 - Místní komunikace Větev „A“
<br> SO 102 - Místní komunikace Větev „B“
<br> SO 103 – Příjezd do garáží S
<br> SO 104 – Příjezd do garáží J
<br> SO 105 – Chodník podél větve „A“
<br> SO 106 – Kontejnerová plocha
<br> SO 107 – Sjezd na p.č.292/2
<br> SO 111 - Dopravní značení
<br> SO 301 – Odvodnění komunikace
<br>
<br> na pozemcích p.č.1892/2,1908,823,332,292/2,293,291/1,292/3,294,292/1,291/4 <,>
<br> 258 v katastrálním území Vikýřovice <.>
<br>
<br> Dnem doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Místní komunikace bude obousměrná s návrhovou rychlostí 20 km/hod.Základní šířka vozovky
<br> bude 6,0/3,6 m s vyhýbáním v místě sjezdů.V km 0,045 – 0,283 bude komunikace
<br> jednopruhová obousměrná s parkovacím pruhem šířk...

Načteno

edesky.cz/d/4042689

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz