« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 76562/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 11115/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026JYKT*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 24.07.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENERGOROZVODY s.r.o <.>,IČO 25368745,Počernická 3410/1a,108 00 Praha
<br> 108 <,>
<br> pověřen k jednání je XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Horní Hoštice 83,790 70 Javorník u
<br> Jeseníku
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 24.01.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> kioskové trafostanice,jednosloupové trafostanice,nadzemního a zemního kabelového
<br> vedení VN,zemního vedení NN,a hlavního domovního vedení NN
<br> dokumentace pod názvem:
<br> "Stížnost-Petrov N/D.-nad přejezdem,d.č.59,TS,VN,NN IE-12-
<br> 8007008"
<br>
na pozemcích parc.č.642/4,642/5,644,645,647,652,656,657,658,659,667,669 <,>
<br> 672/1,979/1,984,985,1342,1343,1344/1,1360/1,1362/2,1363/2,1363/5,1447/1 v
<br> katastrálním území Petrov nad Desnou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> - Stavba je budovaná za účelem rozšíření a posílení stávající distribuční sítě v Petrově nad
Desnou <.>
<br> - Z důvodu zkvalitnění dodávky elektrické energie bude provedena výstavba nové kioskové
trafostanice SU_0199,která bude napájena novým kabelovým vedením vysokého napětí
<br> (dále jen VNk) <.>
<br> - Z nové trafostanice bude napojeno nové kabelové vedení nízkého napětí (dále jen NNk) <,>
které bude navazovat na stávající nadzemní vedení NNv.Dále bude provedena výstavba
<br> nové jednosloupové trafostanice SU_0404,kterou bude nahrazené původní jednosloupová
<br> trafostani...

Načteno

edesky.cz/d/4033504

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz