« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 76562/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 11115/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026JYKT*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 24.07.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENERGOROZVODY s.r.o <.>,IČO 25368745,Počernická 3410/1a,108 00 Praha
<br> 108 <,>
<br> pověřen k jednání je XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Horní Hoštice 83,790 70 Javorník u
<br> Jeseníku
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 24.01.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> kioskové trafostanice,jednosloupové trafostanice,nadzemního a zemního kabelového
<br> vedení VN,zemního vedení NN,a hlavního domovního vedení NN
<br> dokumentace pod názvem:
<br> "Stížnost-Petrov N/D.-nad přejezdem,d.č.59,TS,VN,NN IE-12-
<br> 8007008"
<br>
na pozemcích parc.č.642/4,642/5,644,645,647,652,656,657,658,659,667,669 <,>
<br> 672/1,979/1,984,985,1342,1343,1344/1,1360/1,1362/2,1363/2,1363/5,1447/1 v
<br> katastrálním území Petrov nad Desnou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> - Stavba je budovaná za účelem rozšíření a posílení stávající distribuční sítě v Petrově nad
Desnou <.>
<br> - Z důvodu zkvalitnění dodávky elektrické energie bude provedena výstavba nové kioskové
trafostanice SU_0199,která bude napájena novým kabelovým vedením vysokého napětí
<br> (dále jen VNk) <.>
<br> - Z nové trafostanice bude napojeno nové kabelové vedení nízkého napětí (dále jen NNk) <,>
které bude navazovat na stávající nadzemní vedení NNv.Dále bude provedena výstavba
<br> nové jednosloupové trafostanice SU_0404,kterou bude nahrazené původní jednosloupová
<br> trafostani...

Načteno

edesky.cz/d/4033504

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz