« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahradní chtka Heděncovi situace
7379/27 7379/44 *.; ;? _
<br> // ' s / 7379/29 * “ +- 3; 7379/39
<br> 7379/3 * __ 7379/26
<br>.sgi-nahlizenidnkn.cuzk.cz/marushkalprim.asyx.i 71
Zahradní chatka Heděncovi ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 75457/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 112282/2019 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026IJHI*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 20.07.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 30.10.2019 podali:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,J.z Poděbrad 2000/18,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,J.z Poděbrad 2000/18,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Zahradní chatka“
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1379/31 (zahrada) v katastrálním území Šumperk <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Zahradní chatka velikosti 20,25 m2 zastavěné plochy umístěná v zahrádkářské kolonii
v Šumperku <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - parc.č.1379/31 v k.ú.Šumperk <.>
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> - Zahradní chatka je jednopodlažní nepodsklepená chatka velikosti čtverce o rozměrech
4,50 x 4,50 m umístěná ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s pozemkem parc.č.1378/3 a
<br> ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s pozemkem parc.č.1357/...

Načteno

edesky.cz/d/4033498

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz